Hai phân xưởng sản xuất được 700 sản phẩm trong

bởi Nguyễn Phương Khanh 08/03/2018

Hai phân xưởng sản xuất được 700 sản phẩm trong quý I. Ở quý II sản phẩm của xưởng I tăng 60 phần trăm, sản phẩm ở xưởng II tăng 40 phần trăm, do đó cả 2 phân xưởng được 1100 sản phẩm . Tính số sản phẩm cả hai phân xưởng trong quý I.

Giúp mình nhoà!!!!

Câu trả lời (1)

 • Gọi số sản phẩm xưởng I làm được trong quý I là x ( sản phẩm)

  Điều kiện : x < 700

  Số sản phẩm xưởng II làm được trong quý I là : 700 - x (sản phẩm)

  Ở quý II, số sản phẩm xưởng I làm được là : \(\dfrac{100+60}{100}.x=1,6.x\) (sản phẩm)

  Số sản phẩm xưởng II làm được trong quý II: \(\dfrac{100+40}{100}.\left(700-x\right)=1,4.\left(700-x\right)\) ( sản phẩm)

  Do cả 2 phân xưởng làm được 1100 sản phẩm trong quý II, nên ta có phương trình:

  \(1,6.x+1,4\left(700-x\right)=1100\)

  \(\Leftrightarrow1,6.x+980-1,4.x=1100\)

  \(\Leftrightarrow0,2.x=120\)

  \(\Leftrightarrow x=600\) ( thỏa mãn ĐK)

  Vậy số sản phẩm xưởng I làm được trong quý I là 600 sản phẩm

  số sản phẩm xưởng II làm được trong quý I là 700 - 600 = 100 sản phẩm

  bởi Nguyễn Quốc Thái 08/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan