Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 07/04/2018

Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18km đi ngược chiều nhau để gặp nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7km. Người thứ hai mỗi giờ đi được 6,3 km nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút. Hỏi người thứ 2 đi trong bao lâu gặp người thứ nhất.

Câu trả lời (1)

 • Đổi: 4 phút = \(\dfrac{1}{15}h\)

  Gọi thời gian người thứ hai đi đến khi gặp người thứ nhất là \(x\)(giờ),(đk: \(x>0\))

  \(\Rightarrow\) thời gian người thứ nhất đi đến khi gặp người thứ hai là \(x+\dfrac{1}{15}\)(giờ)

  Theo đề bài ta có phương trình:

  \(5,7\left(x+\dfrac{1}{15}\right)+6,3x=4,18\)

  \(\Leftrightarrow5,7.\dfrac{15x+1}{15}+6,3x=4,18\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{85,5x+5,7}{15}+\dfrac{94,5x}{15}=\dfrac{62,7}{15}\)

  \(\Leftrightarrow180x=57\)

  \(\Leftrightarrow x=\dfrac{57}{180}\left(TMĐK\right)\)

  Đổi: \(\dfrac{57}{180}\) giờ = \(19\) phút

  Vậy thời gian người thứ hai đi để gặp người thứ nhất là 19 phút

  bởi Đào Nguyên Phú 07/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan