giải các phương trình sau: a) (x^2-9) (x-7)=(x+3)

bởi Xuan Xuan 12/07/2018

giải các phương trình sau:

a) (x^2-9) (x-7)=(x+3) (x^2+6)

b) x+2/x+3 - x+1/x-1 = 4/x^2+2x-3

c) x^2 -x-20=0

d) 2x^3+x-2x^2=1

e) giá trị tuyệt đối của 7-x +2x=3

f)giá trị tuyệt đối của 2x-3 -4x-9=0

g) giá trị tuyệt đối 3x+5=giá trị tuyệt đối 2-5x.

Câu trả lời (1)

 • c) x^2 -x-20=0

  \(\Leftrightarrow x^2-5x+4x-20=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x^2+4x\right)-\left(5x+20\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow x\left(x+4\right)-5\left(x+4\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x+4\right)\left(x-5\right)=0\)

  \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+4=0\\x-5=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=-4\\x=5\end{matrix}\right.\)

  Vậy...

  bởi ngô minh hoàng 13/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan