Điền vào chỗ trống x^2+4x+4=....

bởi Lê Trung Phuong 24/10/2018

điền vào chỗ trống cho thích hợp :

a/ x2+4x+4=....

b/(x+2).(x2-2x+4)=....

c/x3-6x2+12x-8=....

d/(x+5).(x-5)=....

Câu trả lời (1)

 • a) \(x^2+4x+4=\left(x+2\right)^2\)

  b) \(\left(x+2\right)\left(x^2-2x+4\right)=x^3+8\)

  c) \(x^3-6x^2+12x-8=\left(x-2\right)^3\)

  d) \(\left(x+5\right)\left(x-5\right)=x^2-25\)

  bởi Hudson Alice 24/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan