Để may 1 lá cờ hình tam giác vuông

bởi hà trang 08/04/2018

Để may 1 lá cờ hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông hơn kém nhau 4m. Ng ta tính nếu tăng cạnh góc vuông ngắn thêm 2m, cạnh góc vuông dài thêm 1m thì đc 1 tâm giác vuông có cạnh huyền là 15m. Tìm diện tích lá cờ ban đầu

Câu trả lời (1)

 • Lời giải:

  Gọi độ dài 2 cạnh góc vuông ban đầu là $a$ và $a-4$ \((a>4)\)

  Sau khi thay đổi độ dài thì cạnh góc vuông ngắn là: \(a-4+2=a-2(m)\) và cạnh góc vuông dài là: \(a+1(m)\)

  Theo định lý Pitago :

  \((a-2)^2+(a+1)^2=15^2\)

  \(\Leftrightarrow 2a^2-2a+5=15^2\)

  \(\Leftrightarrow 2a^2-2a-220=0\Leftrightarrow a^2-a-110=0\)

  \(\Leftrightarrow (a-11)(a+10)=0\Rightarrow a=11\) (do $a>4$)

  Do đó độ dài cạnh góc vuông dài ban đầu là: \(a-4=7(m)\) và độ dài cạnh góc vuông dài là \(a=11\) (m)

  Diện tích lá cờ: \(\frac{a(a-4)}{2}=\frac{11.7}{2}=38,5\) (m vuông)

  bởi Nguyễn Linh Nhâm 09/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan