AMBIENT

Chứng tỏ ( x^2 + 2x+3 ) ( 3x^2 - 2x + 1 ) - 3x^2 ( x^2 + 2) - 4x ( x^2 - 1 ) không phụ thuộc vào biến

bởi Naru to 29/04/2019

bài 1: chứng tỏ rằng đa thức sau không phụ thuộc vào biến

( x2 + 2x+3 ) ( 3x2 - 2x + 1 ) - 3x2 ( x2 + 2) - 4x ( x2 - 1 )

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • ( x2 + 2x+3 ) ( 3x2 - 2x + 1 ) - 3x2 ( x2 + 2) - 4x ( x2 - 1 )

  =x2( 3x2 - 2x + 1 )+2x( 3x2 - 2x + 1 )+3( 3x2 - 2x + 1 )-3x4-6x2-4x3+4x

  =3x4-2x3+x2+6x3-4x2+2x+9x2-6x+3-3x4-4x3-6x2+4x

  =3

  bởi Diệu Linhh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>