AMBIENT

Chứng minh a + b + c = abc biết 1/a + 1/b + 1/c = 1 và 1/a^2 + 1/b^2 + 1/c^2 = 2

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 29/01/2019

Cho biết : 1/a + 1/b + 1/c = 1 và 1/a^2 + 1/b^2 + 1/c^2 = 2

CMR : a + b + c = abc

ADSENSE

Câu trả lời (2)

  • \(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=2\)\(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}+2\left(\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac}\right)=4\)

    \(\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{bc}+\dfrac{1}{ac}=1\)\(\dfrac{a+b+c}{abc}=1\)\(a+b=c=abc\)

    bởi Nguyễn Thanh Huyền 29/01/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>