Chứng minh 2a+3b/2a-3b=2c+3d/2c-3d

bởi Nguyễn Thị Thúy 22/02/2019

Cho tỉ lệ thức \(\dfrac{a}{b}\)=\(\dfrac{c}{d}\) Chứng minh rằng:

\(\dfrac{2a+3b}{2a-3b}\)=\(\dfrac{2c+3d}{2c-3d}\)

Câu trả lời (2)

 • Giải:

  Đặt \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}=k\) \(\Rightarrow\) \(\begin{cases}a=bk\\c=dk\end{cases}\)

  Thay vào vế trái ta có:

  \(\dfrac{2a+3b}{2a-3b}=\dfrac{2bk+3b}{2bk-3b}=\dfrac{b\left(2k+3\right)}{b\left(2k-3\right)}=\dfrac{2k+3}{2k-3}\)

  Thay vào vế phải ta có:

  \(\dfrac{2c+3d}{2c-3d}=\dfrac{2dk+3d}{2dk-3d}=\dfrac{d\left(2k+3\right)}{d\left(2k-3\right)}=\dfrac{2k+3}{2k-3}\)

  \(\Rightarrow VP=VT=\dfrac{2k+3}{2k-3}\Rightarrow\) Đpcm


  bởi Phạm Quỳnh Phương 22/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan