Chu vi,một miếng đất hình chữu nhật có chu vi

bởi Hoàng My 17/06/2018

Chu vi,một miếng đất hình chữu nhật có chu vi bằng 80m2. Nếu giảm chiều rộng 3m và tăng chiều dài 8m thì diện tchs tăng thêm 32m2. Tính kíc thước miếng đất

Câu trả lời (1)

 • Nửa chu vi là: 80 : 2 = 40 (m)

  Gọi chiều dài là x (m) x>0

  Chiều rộng là: 40 - x (m)

  Chiều rộng lúc sau là; 40-x-3 = 37-x (m)

  Chiều dài lúc sau là:x + 8 (m)

  Theo đề ra ta có pt:

  \(x\left(40-x\right)+32=\left(37-x\right)\left(x+8\right)\)

  \(\Leftrightarrow40x-x^2+32=29x+296-x^2\)

  \(\Leftrightarrow11x=264\)

  \(\Leftrightarrow x=24\)

  Vậy chiều dài là: 24 m

  Chiều rộng là: 40 - 24 = 16 m

  Diện tích miếng đất lúc đầu là: 24.16 = 384 m2

  bởi Lê Huyền Trâm Trâm 17/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan