cho hai biểu thức :A= 2x+3y+18 và B=5x-4y-33 biết x-3y=0

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 11/02/2018

cho hai biểu thức :A= 2x+3y+18 và B=5x-4y-33

biết x-3y=0 tìm các cặp số (x;y) sao cho A.B=0

Câu trả lời (1)

 • A.B=0 \(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}A=0\\B=0\end{matrix}\right.\)

  \(A=2x+3y+18=2\left(x-3y\right)+9y+18\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x-3y=0\\A=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow9y+18=0\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=-\dfrac{18}{9}=-2\\x=3y=-6\end{matrix}\right.\)

  \(B=5x-4y-33=5\left(x-3y\right)+11y-33\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x-3y=0\\B=0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow11y-33=0\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=\dfrac{33}{11}=3\\x=3y=9\end{matrix}\right.\)

  các căp (x;y) =(-6;-2);(9;3)

  bởi Đoàn Quốc Việt 11/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan