YOMEDIA

cho biểu thức:

cho biểu thức:

A=\((\dfrac{x+2}{x^2-x}+\dfrac{x-2}{x^2+x})\times\dfrac{x^2-1}{x^2+2}\)

a)Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức A được xác định

b)tính giá trị biểu thức A với x=-200

  bởi May May 31/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (3)

 • a) Ta có:

  A=(\(\dfrac{x+2}{x^2-x}+\dfrac{x-2}{x^2+x}\)) . \(\dfrac{x^2-1}{x^2+2}\)

  =(\(\dfrac{x+2}{x\left(x-1\right)}+\dfrac{x-2}{x\left(x+1\right)}\)).\(\dfrac{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^2+2}\)

  =(\(\dfrac{\left(x+2\right)\left(x+1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}+\dfrac{\left(x-2\right)\left(x-1\right)}{x\left(x+1\right)\left(x-1\right)}\)).\(\dfrac{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^2+2}\)

  =\(\dfrac{\left(x+2\right)\left(x+1\right)+\left(x-2\right)\left(x-1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\). \(\dfrac{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^2+2}\)

  =\(\dfrac{x^2+x+2x+2+x^2-x-2x+2}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}\).\(\dfrac{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^2+2}\)

  =\(\dfrac{2x^2+4}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)}.\dfrac{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x^2+2}\)

  =\(\dfrac{\left(2x^2+4\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+2\right)}\)

  =\(\dfrac{2\left(x^2+2\right)\left(x-1\right)\left(x+1\right)}{x\left(x-1\right)\left(x+1\right)\left(x^2+2\right)}\)

  =\(\dfrac{2}{x}\)

  Vậy để giá trị của biểu thức A xác định thì x\(\ne\)0

    bởi Ngọc Hân 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2/X

    bởi Nguyễn Hoàng Thịnh 01/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA