ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Câu 2 . Tìm x sao cho a, Gía trị của biểu

Câu 2 . Tìm x sao cho

a, Gía trị của biểu thức 3x + 2 là số âm

b, Gía trị của biểu thức \(\dfrac{5-2x}{6}\) nhỏ hơn giá trị biểu thức \(\dfrac{3+x}{2}\)

giải nhanh hộ em với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, để 3x + 2 là số âm ta có :

  3x + 2< 0

  \(\Leftrightarrow\) 3x < -2

  \(\Leftrightarrow\) x > \(\dfrac{-2}{3}\)

  Vậy x > \(\dfrac{-2}{3}\) thì biểu thức 3x + 2 có giá trị là số âm

  b,ta có :

  \(\dfrac{5-2x}{6}\) < \(\dfrac{3+x}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\) 2( 5 - 2x ) < 6 ( 3 +x )

  \(\Leftrightarrow\) 10 - 4x < 18 + 6x

  \(\Leftrightarrow\) -4x - 6x < 18 - 10

  \(\Leftrightarrow\) -10x < 8

  \(\Leftrightarrow\) x > \(\dfrac{-4}{5}\)

  Vậy x > \(\dfrac{-4}{5}\) thì giá trị biểu thức \(\dfrac{5-2x}{6}\) nhỏ hơn giá trị của biểu thức \(\dfrac{3+x}{2}\)

    bởi Trần Thảo 17/03/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1