AMBIENT

Câu 1: Một người đi xe đạp từ A --> B với vận tốc

bởi Ban Mai 25/08/2018

Câu 1: Một người đi xe đạp từ A --> B với vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian về lâu hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường AB?

Câu 2: Hai xe khách khởi hành cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km?

Câu 3: Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi kho thứ 2. Nếu bớt ở kho thứ nhất 750 tạ và thêm vào kho thứ hai 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa?

Câu 4: Hai thư viện có tất cả 40000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn thì sách hai thư viện bằng nhau. Tìm số sách lúc đầu của mỗi thư viện,, ??

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 1: Một người đi xe đạp từ A --> B với vận tốc 15km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 12 km/h, nên thời gian về lâu hơn thời gian đi 30 phút. Tính quãng đường AB?

  Hỏi đáp Toán

  Câu 2: Hai xe khách khởi hành cùng 1 lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 140km, đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10km?

  Hỏi đáp Toán

  Câu 3: Số lúa ở kho thứ nhất gấp đôi kho thứ 2. Nếu bớt ở kho thứ nhất 750 tạ và thêm vào kho thứ hai 350 tạ thì số lúa ở trong hai kho bằng nhau. Tính xem lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu lúa?

  Hỏi đáp Toán

  Câu 4: Hai thư viện có tất cả 40000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 2000 cuốn thì sách hai thư viện bằng nhau. Tìm số sách lúc đầu của mỗi thư viện?

  Hỏi đáp Toán

  bởi Trần Ngọc Anh Thư 16/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>