YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài 68 trang 17 sách bài tập toán 8 tập 2

Bài 68 (Sách bài tập - tập 2 - trang 17)

Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện, mõi ngày đội khai thác được 57 tấn than. Do đó, đội đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch, đội phải khai thác bao nhiêu tấn than ?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x ( ngày ) là tổng số ngày đội hoàn thành công việc theo kế hoạch ( x >0)

  Số tấn than mà đội phải khai thác theo kế hoạch là : 50x (tấn )

  Tổng số ngày mà đội đã thực hiện là : x-1 (ngày)

  Số than mà đội đã khai thác được là :

  57(x -1) (tấn )

  Theo đề bài ta có :

  57(x-1) - 50x =13

  \(\Leftrightarrow\) 57x -57 -50x =13

  \(\Leftrightarrow\) 57x - 50x =13+57

  \(\Leftrightarrow\) 7x = 70

  \(\Leftrightarrow\) x=10

  \(\Rightarrow\) Số tấn than mà đội phải khai thác : 50.10 = 500 (tấn)

  Vậy số tấn than mà đội phải khai thác theo kế hoạch là 500 tấn

    bởi Độc Cô 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON