Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)Ông của Bình hơn Bình

bởi Đan Nguyên 25/08/2018
Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)

Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu công tuổi của bố (hay ba)  Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả 3 người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình ?

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số tuổi của Bình (x>0; x là số nguyên)

  số tuổi của ông Bình là : x+ 58

  tuổi của cả 3 người là 130

  => tuổi của bố Bình là: 72 - 2x

  vì nếu cộng tuổi của bố Bình và 2 lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông Bình nên ta có PT:

  72 - 2x + 2x = x+ 58

  <=> 72 = x + 58

  <=> x = 72 - 58

  <=> x = 14 (thỏa mãn)

  vậy tuổi của Bình là 14 tuổi

  bởi Trần Nguyễn Phương Vy 06/02/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan