Bài 51 trang 13 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi Đào Thị Nhàn 26/09/2018
Bài 51 (Sách bài tập - trang 13)

Tìm a sao cho đa thức \(x^4-x^3+6x^2-x+a\) chia hết cho đa thức \(x^2-x+5\) ?

Câu trả lời (1)

  • Giải:

    Để có phép chia hết thì số dư bằng 0 ⇒a−5=0⇒a=5    bởi Hoa thị LÁ Lá 26/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan