Bài 50 trang 13 sách bài tập toán 8 tập 1

bởi Bo Bo 26/09/2018

Bài 50 (Sách bài tập - trang 13)

Cho hai đa thức :

                   \(A=x^4-2x^3+x^2+13x-11\)

                   \(B=x^2-2x+3\)

Tìm thương A và dư R sao cho \(A=B.Q+R\)

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan