Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)Hiệu của hai số

bởi thùy trang 25/08/2018
Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 14)

Hiệu của hai số bằng 18, tỉ số giữa chúng bằng \(\dfrac{5}{8}\). Tìm hai số đó, biết rằng :

a) Hai số nêu trong bài là hai số dương

b) Hai số nếu trong bài tùy ý 

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan