BÀI: Cho △MNP vuông tại M, MN = 16 dm, MP = 12 dm, MK

bởi thanh hằng 14/07/2018

BÀI: Cho △MNP vuông tại M, MN = 16 dm, MP = 12 dm, MK là tia phân giác góc M, K ∈ NP.
a. Tính NP, KN, KP làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.
b. Kẻ đường cao MH ( H ∈ BC ). Chứng minh △MHN ∼ △DHM.
d. Tính MH.
GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!!!!!

Câu trả lời (1)

 • M P N K 16 12

  a,

  Ta có tam giác MNP vuông tại M

  => NP2 = MN2 + MP2

  => NP2 = 162 +122

  => NP2 = 400

  => NP = 20 dm

  Ta có: MK là phân giác của góc M

  => \(\dfrac{NK}{KP}=\dfrac{MN}{MP}=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{NK}{4}=\dfrac{KP}{3}=\dfrac{NK+KP}{4+3}=\dfrac{20}{7}\)

  Suy ra:

  \(\dfrac{NK}{4}=\dfrac{20}{7}\Rightarrow NK=\dfrac{20.4}{7}=\dfrac{80}{7}\simeq11,4dm\)

  NK + KP = NP = 20 dm

  => KP = NP - HK = 20 - 11,4 \(\simeq\) 8,6 dm

  Vậy NP \(\simeq\)20dm

  NK = 11,4 dm

  KP ~ 8,6 dm

  bởi Trần Ngạc Khoi Khoi 14/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan