AMBIENT

Bài 1: Giải các phương trình sau: a) x2 –

bởi trang lan 25/08/2018

Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) x2 – 4 = 0 b) 12x +1 = c)
Bài 2: Giải bất phương trình và biễu diễn tập nghiệm trên trục số:

Bài 3: Cho biểu thức :
a) Rút gọn biểu thức trên.
b) Tìm x để biểu thức thu gọn có giá trị âm.
Bài 4: Cho DABD vuông ở B (AD>AB) có AB = 6cm, AD = 10cm, kẻ đường cao BE.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AE, BD.
b) Trên cạnh AD lấy điểm C sao cho AC = AB. Kẻ CF AB tại F Chứng minh : AB2 = AD.AF.
c) So sánh D FCB và DEBC, Chứng minh BC là phân giác của .

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Bài 1: a) x2-4=0 <=> x2=4 <=> x=2

    b) 12x+1=0 <=> 12x=-1 <=> x=-1/12

    bởi Điệp Hồng 14/05/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>