Alo các bạn giúp mình bài này với nhé

bởi Quế Anh 11/07/2018

Cho một góc nhọn xOy và một điểm  A thuộc cạnh Ox và một điểm B thuộc cạnh Oy. Chứng minh rằng hình đối xứng của Ox qua trung điểm I của đoạn thẳng AB thì đi qua điểm B

Câu trả lời (2)

 •  Mình cũng đang bí bài này indecision

  bởi Lê Minh Trí 12/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • sadsad

  bởi Lê Vinh 14/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Anh

   Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng của A qua B, F là điểm đối xứng của A qua D . Chứng minh

  a) Tứ giác DBEC là hình bình hành

  b) E và F đối xứng với nhau qua C

 • Mai Trang

  Chứng minh

  bởi Mai Trang 12/07/2018 |   3 Trả lời

   Bạn nào biết bài này thì chỉ mình vs nhé, mình k rõ mấy phép đối xứng này

  Đề: Cho hình bình hành ABCD, tâm O. Trên đường chéo AC lấy hai điểm I, J sao cho AI = ỊJ = JC . Chứng minh điểm I, J đối xứng với nhau qua tâm O

 • .......XxX Gamers

  Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là điểm đối xứng với điểm D qua A, gọi F là điểm đối xứng với điểm D qua C. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm B.

 • bach dang

  Bài 92 (Sách bài tập - trang 91)

  Cho hình 13 trong đó ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng điểm M đối xứng với điểm N qua điểm C

 • Phong Vu

  Bài 93 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình 14 trong đó DE // AB, DF // AC.

  Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm F qua điểm I ?

 • Trần Bảo Việt

  Bài 94 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC, các đường trung tuyến BM, CN. Gọi D là điểm đối xứng với B qua M, gọi E là điểm đối xứng với C qua N. 

  Chứng minh rằng điểm D đối xứng với điểm E qua điểm A ?

 • thúy ngọc

  Bài 95 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh BC. Gọi E là điểm đối xứng với D qua AB, gọi F là điểm đối xứng với D qua AC. 

  Chứng minh rằng các điểm E và F đối xứng với nhau qua điểm A ?

 • Tay Thu

  Bài 96 (Sách bài tập - trang 92)

  Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Một đường thẳng đi qua O cắt hai cạnh đối AD, BC ở E và F. Chứng minh rằng các điểm E và F đối xứng với nhau qua điểm O