AMBIENT

ai giúp giải mik bài này với số học sinh

bởi Hy Vũ 01/06/2018

ai giúp giải mik bài này với

số học sinh tiên tiến của hai khối 8 và 9 của một trường phổ thông là 280 , biết rằng 1/3 số học sinh tiên tiến của khối 9 bằng 50% số học sinh tiên tiến của khối 8 , tính số học sinh tiên tiến của mỗi khối đó

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi x(họ sinh) là số học sinh tiên tiến khối 8(x<280)

  Số học sinh tiến tiến khối 9 là: 280 - x(học sinh)

  1/3 số học sinh tiến tiến khối 9 là: \(\dfrac{1}{3}\left(280-x\right)\) = \(\dfrac{280}{3}-\dfrac{x}{3}\) (học sinh)

  50% số học sinh tiên tiến khối 8 là: \(\dfrac{x}{2}\)

  Do 1/3 số học sinh tiên tiến của khối 9 bằng 50% số học sinh tiên tiến của khối 8, nên ta có phương trình:

  \(\dfrac{280}{3}-\dfrac{x}{3}\) = \(\dfrac{x}{2}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{280}{3}\) = \(\dfrac{x}{2}\) \(+\dfrac{x}{3}\)

  \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{560}{6}\) = \(\dfrac{3x}{6}+\dfrac{2x}{6}\)

  \(\Leftrightarrow\) 560 = 3x + 2x

  \(\Leftrightarrow\) 560x = 5x

  \(\Leftrightarrow\) x = 112 (t/mãn)

  Số học sinh tiến tiến khối 9 là: 280 - 112 = 168(học sinh)

  Vậy số học sinh tiến tiến của khối 8 và khối 9 lần lượt là 112 học sinh và 118 học sinh

  bởi Trương Mi 01/06/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>