1 người đi từ A đến B v=45 km/h. 1 xe máy khác đi

bởi Anh Nguyễn 29/01/2018

1 người đi từ A đến B v=45 km/h. 1 xe máy khác đi từ B đến A v= 35 km/h. Hỏi sao bao lâu 2 xe gặp nhau biết quãng đường 160 km

Câu trả lời (1)

 • Gọi thời gian đi của 2 xe đến lúc gặp nhau là x ( giờ ) ( x > 0 )

  ⇒ Quãng đường xe thứ 1 đi được đến lúc gặp nhau là \(45x\) ( km )

  Quãng đường xe thứ 2 đi được đến lúc gặp nhau là \(35x\) ( km )

  Vì tổng quãng đường 2 xe đi được là 160 km

  ⇒ Ta có phương trình

  \(45x+35x=160\)

  \(80x=160\)

  \(x=2\) ( giờ ) ( thỏa mãn )

  Vậy sau 2 giờ thì 2 xe gặp nhau.

  bởi Nguyễn Thị Kim Phượng 29/01/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan