YOMEDIA

\(\dfrac{x-1}{2013}+\dfrac{x-2}{2012}+\dfrac{x-3}{2011}=\dfrac{x-4}{2010}+\

bởi Phạm Khánh Ngọc 26/07/2018

\(\dfrac{x-1}{2013}+\dfrac{x-2}{2012}+\dfrac{x-3}{2011}=\dfrac{x-4}{2010}+\dfrac{x-5}{2009}+\dfrac{x-6}{2008}\)

câu này có bạn hỏi rồi nhưng mình thắc mắc một chỗ là quy đồng \(\dfrac{x-1}{2013}+1\) mìh tính ra đc \(\dfrac{2013}{2013}\) chứ không phải là \(\dfrac{2014}{2013}\) là sao ?? chỉ mìh với

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(\dfrac{x-1}{2013}+\dfrac{x-2}{2012}+\dfrac{x-3}{2011}=\dfrac{x-4}{2010}+\dfrac{x-5}{2009}+\dfrac{x-6}{2008}\)

  Trừ 1 vào mỗi tỉ số, ta được:

  \(\dfrac{x-1}{2013}-1+\dfrac{x-2}{2012}-1+\dfrac{x-3}{2011}-1=\dfrac{x-4}{2010}-1+\dfrac{x-5}{2009}-1+\dfrac{x-6}{2008}-1\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x-2014}{2013}+\dfrac{x-2014}{2012}+\dfrac{x-2014}{2011}=\dfrac{x-2014}{2010}+\dfrac{x-2014}{2009}+\dfrac{x-2014}{2008}\)

  \(\Rightarrow\dfrac{x-2014}{2013}+\dfrac{x-2014}{2012}+\dfrac{x-2014}{2011}-\dfrac{x-4}{2010}-\dfrac{x-5}{2009}-\dfrac{x-6}{2008}=0\)

  \(\Leftrightarrow\left(x-2014\right)\left(\dfrac{1}{2013}+\dfrac{1}{2012}+\dfrac{1}{2011}-\dfrac{1}{2010}-\dfrac{1}{2009}-\dfrac{1}{2008}\right)=0\)

  \(\dfrac{1}{2013}< \dfrac{1}{2012}< \dfrac{1}{2011}< \dfrac{1}{2010}< \dfrac{1}{2009}< \dfrac{1}{2008}\Rightarrow\dfrac{1}{2013}+\dfrac{1}{2012}+\dfrac{1}{2011}-\dfrac{1}{2010}-\dfrac{1}{2009}-\dfrac{1}{2008}\ne0\)

  \(\Rightarrow x-2014=0\Rightarrow x=2014\)

  Vậy, x = 2014.

  bởi Vương Thiên Băng 26/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>