RANDOM
VIDEO

viết chương trình tính tổng 1000 số tự nhiên đầu tiên

Viết chương trình tính tổng 1000 số tự nhiên đầu tiên

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (5)

 
 
 
 • Đây ạ

    bởi Nguyễn Yến Nhi 28/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đây ạ

    bởi Nguyễn Yến Nhi 28/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đây ạ

    bởi Nguyễn Yến Nhi 28/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gợi ý: Dùng vòng lặp For..to..do để có các giá trị từ 1 đến 1000

  Lưu ý: - Vì tổng của 1000 số tự nhiên đầu tiên rất lớn nên phải chọn kiểu dữ liệu phù hợp

            - Mình không biết tổng 1000 số tự nhiên này có số 0 hay không, nên mình sẽ làm cách không có số 0,                  nếu có gì thì chỉnh sửa bài một chút giùm mình ha

   

  Program Tinh_Tong;

  Uses crt;

  Var i,tong:LongWord;

  Begin

   For i:=1 to 1000 do

     tong:=tong+i;

   Write('Tong 1000 so tu nhien dau tien la: ',tong);

   Readln;

  End.

    bởi Chuột Chũi 04/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program tinh;

  Uses Crt;

  Var i:integer;

         S:longint;

  Begin

  clrscr;S:=0;

  for i:=1 to 1000 do S:=S+i;

  writeln('Tong cua 1000 so tu nhien dau tien la',S)

  Readln

  end.

    bởi Sherlocks Holmes Thành 08/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)