RANDOM
VIDEO

Viết chương trình in ra màn hình tất cả các số có 3 chữ số sao cho 2 chữ số đứng liền nhau bằng nhau

Viết chương trình in ra tất cả các số có 3 chữ số sao cho 2 chữ số đứng liền nhau bằng nhau

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • program sohoanhao;

  uses crt;

  var n,i,S:longint;

  begin

  writeln('Nhap so nguyen co ba chu so');read(n);

  S:=0

  for i:=1 to n div 2 do

  if n mod i=0 then S:=S+i;

  if S=n then write(n,' la so hoan hao')

  else write(n,' khong phai so hoan hao');

  readln

  end.

    bởi akira nguyễn 10/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)