ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Cho mảng số nguyên a viết chương trình tìm số âm đâu tiên và vị trí của nó?

Đề : Bài tập về kiểu dữ liệu mảng (Array)

cho mảng số nguyên a , tìm số âm đầu tiên và vị trí của nó??????

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bt;

  uses crt;

  var n,i,vitri:word;

  a:array[1..100] of longint;

  begin

  clrscr;

  write('nhap so phan tu cua mang:');readln(N);

  writeln('nhap mang:');

  for i:=1 to n do

  begin

  write('a[',i,']=');readln(a[i]);

  end;

  vitri=0;

  for i:=1 to n do

  if a[i]<0 then

  begin

  writeln(' so am dau tien la:',a[i]);

  vitri:=i;

  break;

  end;

  if vitri=0 then write('khong co so nguyen am trong mang')

  else write('vi tri la:',vitri);

  readln;

  end.


  banh

    bởi Quỳnh Như 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)