Câu lệnh for...do...

bởi Châu Nguyễn Hà Giang 21/01/2019

Bài 1: vct tính tổng tích các biểu thức 1*1+1*2...1*10+2*1+2*2+..+..+M*N

Bài 2: vct đưa ra màn hình 2 câu:"Chào bn. Bạn có khỏe ko!".In 5 lần lên màn hình.

Bài 3: vct vẽ hình chữ nhật và điền dấu * như hình sau:

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Bài 4: vct tìm ƯCLN của 2 số nguyên. In ra màn hình

Bài 5: vct tính trung bình cộng của các số nhập vào từ bàn phím. Khi muốn kết thúc nhập để tính trung bình thì nhấn phím 0. In ra màn hình.

Bài 6: vct tính tổng bình phương của n số nguyên đầu tiên. In kết quả ra màn hình.

Bài 7: vct tính tổng bậc 3 của n số nguyen đầu tiên. In kết quả ra màn hình.

Bài 8: vct nhập vào 1 số nguyên rồi in kết quả ra màn hình tất cả các ước số của số đó.

Bài 9: vct về 1 tam giác cân bằng dấu. In ra màn hình tam giác đó.

Bài 10: vct tính tổng nghịch đảo của số n số nguyen đầu tiên.

Lưu ý: sử dụng câu lệnh for...do...

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan