Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím?

bởi Nguyễnn Thuu Huyềnn 26/04/2019

các bạn giúp mình với ạ >.<...help meeee

1. viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím (N<=1000).hãy tính và in ra màn hình tổng,tích của các số cHẴN từ  đến N

2. TÍNH tổng S=1+1/2=1/3+ 1/4+...1/n (cho đến khi 1/n <= 0.0001)

3. nhập vào một dãy n số nguyên A[1],A[2],...A[n].đọc ra màn hình các thông tin:

a.số lượng các số hạng dương và tổng của các số hạngdương

b.số lượng các số hạng âm và tổng của các số hạng âm

4. a.viết chương trình nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo thứ tự ngược lại

b.viết chương trình nhập vào từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó sau khi loại bỏ hết các dấu cách

5. một file văn bản có tên DATA.TXT lưu trữ số liệu của một mảng n số và có dạng :

dòng đầu tiên của DATA ghi số n

dòng tiếp theo của file ghi n số,các số cách nhau tối thiểu một dấu cách

viết chương trình nhập số liệu của dãy trên vào mảng và in ra dữ liệu của mảng trên

6.viết chương trình con  là hàm tính giai thừa cúa một số nguyên dương N

Câu trả lời (1)

  • chuong trinhy nay ban tim trong cac giao trinh pascal se ro

    bởi - Đạo 28/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan