Rewrite: This building has two storeys. =>It…………………………………

bởi Thùy Nguyễn 31/12/2018

Rewrite the sentence so that its meaning stays the same as the first given

1.This building has two storeys.

=>It…………………………………

2. Our trip lasts for five days.

=>It............................................

3. How heavy are you?

=>I want ……………………….…

4.My mother can cook very well.

=>My mother……………....…

5 Studying English is very important.

=>It ……………………………

6. How much are ten kilos of rice.?

=>How much............................

7.What about finding a better restaurant ?

=>Let...........………………………

8. I am very interested in doing experiments.

=>Doing experiments …………………………………………

Câu trả lời (2)

 • 1.This building has two storeys.

  =>It……is two-storey building………

  2. Our trip lasts for five days.

  =>It......is our five-day trip......

  3. How heavy are you?

  =>I want …to know how heavy you are….…

  4.My mother can cook very well.

  =>My mother…is a good cook....…

  5 Studying English is very important.

  =>It is very important to study English

  6. How much are ten kilos of rice.?

  =>How much....do ten kilos of rice cost......

  7.What about finding a better restaurant ?

  =>Let......'s find a better restaurant

  8. I am very interested in doing experiments.

  =>Doing experiments …is interesting for me

  bởi Đặng Đăng 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5, It is very important to study English

  6, How much do ten kilos of rice cost?

  7, Let find a better restaurant

  8,Doing experiments is very interesting

  bởi Tuyền Khúc 04/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan