ON
YOMEDIA
VIDEO

Rewrite the sentences without changing the meaning

- You should buy that villa

=> If I ....................

- By the time I went to bed, I had read a book.

=> After ..............

- If you don't study hard, you won't pass the exam.

=> Unless .........................

- I have never eaten five-coloured sticky rice before.

=> This .........................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1.If i were you,I would buy that villa

  2.After she had read a book,she went to bed

  3.Unless you study hard,you won't pass the exam

  4.This is the first time I have ate five-coloured sticky rice 
                                                             
                                                                       - Chúc bạn học tốt-
   

    bởi Hạ Băng 20/03/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.If I have enough money, I will buy that villa
  2.After I had read a book,I went to bed
  3.Unless you study hard,you pass the exam
  4.This is the first time I have ate five-coloured sticky rice

    bởi Thịị Nấm 12/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1