YOMEDIA

I'm sure sylvia didn't mean what he said =>Sylia...

1. I'm sure sylvia didn't mean what he said =>Sylia................................................................

2.We'll probably have a party for simon's birthday =>It's.........................................

3. Simon managed to climb yhe mountain,although it was sleep =>......................................................

4.Do you mind if i use your telephone? =>................................................................

5.You aren't allowed to run in the corridors =>....................................................................

6.It's possible they didn't receive our message =>......................................................

7.''if i were in your position'',he said ,''i would stay at home and rest'' =>He advised.......................................

8.''There are is no way i'm going on holiday with mum and dad''=>Jane refused........................................................

9.''The accident was all my fault'' =>He admitted..........................................................

10''Stay out of the crowd and don't forget to take medicine''=>The doctor said.....................................................

11.''I don't really think it'll snow tomorrow''=>I doubt..........................................................

12.''No, i'm sorry ,i won't work on saturday.Definitely not!''=>Catherine refused.................................

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1. I'm sure sylvia didn't mean what he said =>Sylia..... mustn't have meant what he said...........................................................

  2.We'll probably have a party for simon's birthday =>It's.......likely that we'll have a party for simon's birthday..................................

  3. Simon managed to climb yhe mountain,although it was sleep =>......................................................

  4.Do you mind if i use your telephone? =>.....Would you mind my using your telephone?...........................................................

  5.You aren't allowed to run in the corridors =>....You mustn't run in the corridors................................................................

  6.It's possible they didn't receive our message =>...They might not have received our message...................................................

  7.''if i were in your position'',he said ,''i would stay at home and rest'' =>He advised......me to stay at home and rest.................................

  8.''There are is no way i'm going on holiday with mum and dad''=>Jane refused...... to go on holiday with her mum and dad..................................................

  9.''The accident was all my fault'' =>He admitted....... to having caused the accident...................................................

  10''Stay out of the crowd and don't forget to take medicine''=>The doctor said.......that I should stay out of the crowd and not forget to take medicine..............................................

  11.''I don't really think it'll snow tomorrow''=>I doubt.......whether it'll snow tomorrow or not...................................................

  12.''No, i'm sorry ,i won't work on saturday.Definitely not!''=>Catherine refused.... to work on Saturday.............................

    bởi Lê Phước Minh Hằng 28/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 10 that I should stay out of the crowd and not forget to take medicine

  11 whether it'll snow tomorrow or not

  12 to work on Saturday

    bởi Nguyễn Đăng Chiến 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tại sao phần tiêu đề thư lại đặt ở góc bên trái trên cùng ?

  31/10/2019 |   5 Trả lời

 • I/delighted/that/you/pass/your exam/./

  -

  Would you mind/I/borrow/your dictionary

  -

  Lan/like/learn English/./

  -

  She/begin/learn/this language/2003/./

  -

  She/always/want/improve her English/./

  -

  06/09/2018 |   2 Trả lời

 • 1/ When did these students start wearing this uniform?
  -> How long have ..........
  2/ That football match was interesting to the boys.
  -> The boys felt...........
  3/ Betty went to bed early bacause she was tired after the trip.
  -> Betty was...........
  4/ Don't go out with him because he isn't a good boy.
  -> He isn't............
  5/ The children decided not to take a bicycle trip to the countryside because of the bad weather.
  -> The weather was.........
  6/ The weather wasn't fine enough for us to go boating.
  -> The weather was so..........
  7/ Mr.Jones is too busy to play tennis.
  -> Mr. Jones is so .........
  8/ They can't take part in our trip beacause they have a lot of homework.
  -> They have so......
  9/ The teacher said:" Do this test carefully, Tom".
  -> The teacher..........
  10/ The lady said to me:" My son and I will come to see your parents tomorrow."
  -> The lady..........
  11/ " Do you intend to live on this farm when you retire?"
  -> I asked Mr.Wilson ........
  12/ " Who teaches you Spanish this academic year?" said Paola to Tony.
  -> Paola..........
  13/ "Would you mind carrying my suitcases?" the lady said to a porter.
  -> The lady........
  14/ " Why do you often fall asleep in class, John? I'm very disappointed about it"
  -> The teacher asked John.........
  15/ Work harder, and we'll get better grades.
  -> If.........
  16/ Stop talking too much in class, or you can't understand the lesson.
  -> If...........
  17/ Staying up late will make you tired.
  -> If........
  18/ Is email a good way for people to communicate?
  -> Email..............
  19/ Don't these teenagers know which website is useful for them?
  -> These teenagers..........
  20/ Finishing this exercise perfectly in ten minutes is very difficult for us.
  -> It's.........

  14/10/2018 |   3 Trả lời

 • 1. I'm sure sylvia didn't mean what he said =>Sylia................................................................

  2.We'll probably have a party for simon's birthday =>It's.........................................

  3. Simon managed to climb yhe mountain,although it was sleep =>......................................................

  4.Do you mind if i use your telephone? =>................................................................

  5.You aren't allowed to run in the corridors =>....................................................................

  6.It's possible they didn't receive our message =>......................................................

  7.''if i were in your position'',he said ,''i would stay at home and rest'' =>He advised.......................................

  8.''There are is no way i'm going on holiday with mum and dad''=>Jane refused........................................................

  9.''The accident was all my fault'' =>He admitted..........................................................

  10''Stay out of the crowd and don't forget to take medicine''=>The doctor said.....................................................

  11.''I don't really think it'll snow tomorrow''=>I doubt..........................................................

  12.''No, i'm sorry ,i won't work on saturday.Definitely not!''=>Catherine refused.................................

  28/10/2018 |   2 Trả lời

 • Bi dong:

  1) I am going to teach subjects at School tomorrow

  ....................................................................................

  2)I haven't colleted papers to the street children.

  ....................................................................................

  3) Have you done this job for a long time.

  ....................................................................................

  4) They must pay their depts.

  ....................................................................................

  5) I can far language week.

  ....................................................................................

  6) She didn't bring a ***** to school to day.

  ....................................................................................

  7) Do you grow trees in this farm?

  ....................................................................................

  Help me ! :(

  GIÚP MÌNH GẤP NHA!

  31/12/2018 |   6 Trả lời

 • Sam eats too much.He is putting on weight.

  => He's getting...........

  31/12/2018 |   4 Trả lời

 • Dịch cho mình đoạn văn này sang Tiếng Anh nhé ( nhớ là đúng ngữ pháp, và đừng lên mạng dịch vì nó dich ko đúng ngữ pháp nếu ko mình sẽ ko tick ) :

  Hai môn đầu của hôm nay là Giáo dục công dân và Sinh học khiến cả lớp cảm thấy mệt mỏi. Tôi không thích thầy Sinh học vì thầy đã xấu lại còn không có duyên cho lắm. Ngay sau khi tiếng chuông vừa reo gần lớp liền gục xuống bàn. Văn học và Vật lí thì lớp tôi rất thích nên tranh nhau phát biểu. Môn Mĩ thuật thì chỉ ngồi chơi đợi hết tiết. Môn Công nghệ thì trôi qua rất nhanh và cũng chả có gì đặc biệt. Tiếng Nhật thì cô chỉ ôn lại bảng chữ cái và mau chóng hết giờ. Sau đó thì đi học thêm Toán.

  29/01/2019 |   2 Trả lời

 • large car use more petrol than small cars

  => small cars don't use

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • III. Turn the following questions into the indirect speech.

  1. She said, “Can you speak Spanish, Minh?”

  2. Thanh said to her teacher, “Will I finish my exercise at home?”

  3. Nien asked Hoa, “Do you have many new friends?”

  4. They said to us, “Must you go now?”

  5. My friend said, “Are you going to leave tomorrow?”

  1. I asked Nam, “Are you free tonight?”

  2. She asked the tourists, “Do you know the way to the station?”

  3. John said, “Is Phong Nha Cave in southern Vietnam, Nhi?”

  4. The visitors said, “Can we take photo?”

  II. Turn the following questions into the indirect speech.

  1. The visitors said, “Can we take photo?”

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite the following sentences to that their meaning stays the some, using the words given.

  1. Lunar New Year/ big/ festival/ of/ year,/ and/ it/ celebratrd/ throught/ Viet Nam.

  2. Perfume Festival/ take place/ the Perfume Pagoda in Ha Noi/ and/ last/ for 3 months.

  3. Hung King Temple Festival/ hold/ annually/ commemorate/ Hung Kings.

  4. There/ a lot of/ traditional/ activity/ at Lim Festival/ such as/ bamboo swings/ cock fighting/ tud -of -war,/ and wrestling.

  5. I/ love/ Mid -Autumn Festival/ because/ it/ time/ parents/ and children/ show/ their/ love/ for each other.

  Mình đang cần gấp!

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • make questions for these answers

  1.The ao dai and ao ba ba.-> .............................................................

  2.there are 54 ethnic groups.->..................................

  3.the king have the largest number of people.->..............................

  4.who can sleep in the communal house.->........................................

  5.I have watched this film for four times.->........................

  6.A stilt house is built on columns and beam.->.......................

  7.we can see terraced fields in the northern mountainous region.->........................

  8.the laha mostly live in son la.->..............................

  9,the museum of ethnology is the most interesting museum in ha noi.->..................................

  10,the muong are famous for famous for their rich folk literature and traditional songs.->.....................................

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • 3. He said, " I have a toothache".


  \(\rightarrow\)

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Bài 1 Put the following sentences into the direct speech

  1. She told me not to forget the explanations to the lessons.

  2.She told me to stay there.

  3. He told me to try to come on time.

  4.The teacher told us not to make so much noise .

  5 He told us to send him some money at once.

  6.I told him not to call me again at that late hour.

  7.His sister told him not to do anything dangerous.

  8.My brother advised me to work harder for my final exams .

  9. He asked us to be quiet.

  10. I told him never to try to do that again.

  help me nhanh lên mk dag can gap thanks

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Write a letter to your friend about your neighborhood, using the following sets of words an phrases

  Dear......,

  -I/move/new house/five rooms/large yard/small garden/last week

  -I/very happy/this house/because/I/have own room.

  -I/see/small lake/big trees/around/it/window/my room

  - In my neighborhood/there/small post office/big market/nearby

  -The thing/I/like/best/my neighborhood/people here/very friendly/helpful

  -However/one thing/I not like/my house/rather far/my school/so/my parents/have to/take/me/school/motorbike/every day

  -Next Sunday/I/would like/you/come over/dinner/my family/my new house

  -I look forward/hear/you..............................................

  Love,

  20/08/2019 |   1 Trả lời

 • Mn ơi, mk đag hc anh 8 thí điểm ở U5 looking back, bài số 5 có từ kumquat. Theo như tìm hỉu thì mk bik đó là quả kim quất (kim quýt). Khi mở hình thì mk thấy có 2 loại hình: (mn sao chép vào địa chỉ liên kết rồi xem hình nha)

  https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyPnnkuTXAhVFlpQKHS2ZADcQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.thaythuoccuaban.com%2Fvithuoc%2Fkiemquat.htm&psig=AOvVaw0jTQ15ldrTPVN0NMnLzoOw&ust=1512057374610091

  Hình này quả có màu đỏ, ở nơi mk ở gọi là "quýt tàu"

  https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgu2hk-TXAhVFurwKHQ83Az0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fperfumista.vn%2Fhuong-nuoc-hoa-qua-kim-quat&psig=AOvVaw2VFzdOC3vep1h95Taxe82-&ust=1512057496564845

  https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4rmtk-TXAhWKerwKHWy0AD0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgiadinh.net.vn%2Fthi-truong%2Fso-doc-nha-giau-lung-mua-quat-nhat-giai-nhiet-mua-he-20160309102125478.htm&psig=AOvVaw2VFzdOC3vep1h95Taxe82-&ust=1512057496564845

  Hình này quả có màu cam, giống hao hao như trái quýt vàng.

  Như thế đó mn, mk ko bik hình nào ms chính xác nx~, ai bik giúp mk nha

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite using the phrase given

  1. They have been building the new road for a long time now.( UNDER CONSTRUCTION)

  .....................................................................................................................................

  2. They had been training the horse for the race for over a year.( IN TRAINING)

  ....................................................................................................................................

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC USED TO

  1. Mr And Mrs Bell a dog, but they don't have a dog new

  2. Mrs Nga her dog for a walk in the park, but she doesn't anymore

  3. Mai in the book, but now she words in a drugstore

  4. My mother aerobics at the gym, but now she does three time a week

  5. I interested in chemistry, but now I am

  6. My father in the morning, but now he joys five kilometers

  7. Hoa's sister an air hostess , but she isn't anymore

  8. My brother way late at night but now he does because he has to study for his

  9. I eating ice cream a lot, but I don't anymore

  10. My Baker his bike to work, but now he driver a car

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • I. Write sentences with the cue words, using the past progressive tense.
  They/ play/ tennis/ 10.30 yesterday morning.
  Ann/ do/ homework/ 5 o’clock this afternoon.
  My father/ wash/ car/ from/ five to six.
  This time last year/ we/ live/ France.
  The students/ offer/ flowers/ the visitors.
  I/ cook/ dinner/ half an hour ago.
  She/ work/ the studio/ that time.
  What/ you/ do/ from 3 to 6 yesterday afternoon?
  I/ write/ my report/ 8 o’clock last night.
  II. Put the verbs into correct form: past progressive or past simple.
  The doorbell (ring) ______ while Tom (watch) _______ television.
  How fast _______ you _______ (drive) when the accident (happen) ______ ?
  Anna and Susan (make) ______ dinner when Martin (arrive) ______ home.
  The light (go) ______ out while we (have) ______ dinner. But it (come) ______ again after about ten minutes.
  “What _______ you (do) ______ this time yesterday?” – I (work) ______ on the computer.”
  It suddenly (begin) ______ rain while Laura (sit) ______ in the garden.
  It (be) ______ cold when we (leave) ______ the house that day, and a light snow (fall) _______.
  When I last (see) ______ them, they (try) ______ to find a new house near their work.
  I (walk) _______ along the street when I suddenly (feel) ______ something hit me in the back. I (not/ know) _______ what it was.
  When we (drive) _______ down the hill, a strange object (appear) _______ in the sky.
  III. Complete the passage with the most suitable words.
  Torquay is one of the (1) ______ popular holiday resorts in Britain. (2) ______ provides entertainment, sports of every kind, etc. You can (3) ______ at the hotels by the sea, or at a comfortable expensive (4) ______ houses. There (5) ______ camping sites, too. Torquay has large sandy beaches (6) ______ you can buy refreshments and hire (7) ______ to sit on. There are large areas of grass land and miles of cliff paths (8) ______ walkers.
  IV. Read the passage, then answer the questions.
  New York City is located in the southeastern part of New York State just east of New Jersey. The city was found by the Dutch in 1624. At first is called Fort Amsterdam, and then New Amsterdam. In 1664, the English took over the city and renamed it New York. With the population of more than 7 millions in the city and 19 million in the metropolitan region, New York is the largest city in the United States. It is divided into five parts, which are Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens, and Staten Island. The total area of these parts is 946 square kilometers. Visitors to New York are all attracted by places such as the Statue of Liberty, the Empire State Building, Wall Street, and Broadway theater district. New York is also where tourists can visit some world famous art galleries and museums.
  Where is New York City?
  Why was New York originally called New Amsterdam?
  When was it found?
  What is its population?
  How many parts are there in the city?
  How big is it?
  What are visitors to New York attracted by?

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Write sentenses based on the given cues.

  1.I/used/look after/younger/brother/when/pparents/go/work.

  2.we/going/see/movie Dream City/7.00/this evening.

  3.Tam/live/26 Tran phu Street/Ha Noi/his grandparents.

  4.Last week/Tina/break/arm/and/have to/go/hospital.

  5.Childern/ought/spend/free time/play/sports.

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 • Rewrite:

  a;That man used to work with me while I lived in London

  >That's________________________________________

  b;John has never been so rude to somebody

  >Never________________________________________

  c;People don't do enough exercise; so there are a lot of heart diseases

  >_____________________________________________

  d;Why didn't you go to school yesterday?

  >Why were_____________________________________

  e;Do you have a cheaper computer than this?

  >Is this_________________________________________

  f;He doesn't know much about life in America?

  >little__________________________________________

  21/08/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)