YOMEDIA
NONE

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: I __________ one item early last week, but I am certain that I did not get the receipt at that time.

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: I __________ one item early last week, but I am certain that I did not get the receipt at that time. 

A. purchase                                                  

B. purchases                                                                                   

C. purchased                                                

D. have purchased

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu hỏi về thì động từ

  Động từ chia thì Quá khứ Đơn vì có trạng ngữ chỉ thời gian là “last week”.

  Purchase (v): mua/ nhập hàng

  Tạm dịch: Tôi đã mua một sản phẩm vào đầu tuần trước nhưng tôi chắc chắn là tôi chưa nhận hóa đơn vào lúc đó

  Chọn C

    bởi Trieu Tien 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF