Nêu sự tiếp nối và phát triển ý thức độc lập dân tộc trong Nước Đại Việt ta

bởi Lương Thùy Linh 13/04/2019

Trên cơ sở so sánh với bài thơ "Sông núi nước Nam",hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển ý thức độc lập dân tộc trong văn bản "Nước Đại Việt ta"

      Nhanh giúp mk với nha!Mk đag cần gấp!

Câu trả lời (4)

 • bởi Hoàng Hello 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích Nước Đại Việt ta so với bài Sông núi nước Nam có nhiều yếu tố mới, phong phú hơn, toàn diện và sâu sắc hơn và được chứng minh hùng hồn bằng sự thật hiển nhiên.
  + Bài Sông núi nước Nam: ý thức dân tộc tổ quốc chủ yếu dựa trên cơ sở lãnh thổ và chủ quyền.
  + Bài Nước Đại Việt ta: Ngoài hai yếu tố lãnh thổ và chủ quyền còn dựa trên cơ sở là một quốc gia có nền văn hiến lâu đời, phong tục tập quán, truyền thống lịch sử,…

  bởi [PR] Sammer 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • _gt sủa đời của bài "sông núi nc Nam"

  +Đc coilaf bài thơ khẳng định chủ quyền dân tộc dựa trên hai yếu tố lãnh thổ và chế độ 

  +Trích 2cau đầu,kẻ thù xâm lược--kẻ ko ngược lại chân lí sẽ huốc lấy bại vong

  +Đến thế ki15 , Nguyễn Trãi 1 lần nx khẳng định chủ quyền dân tộc

  +"Nc Đại Việt ta" khẳng định chủ quyền đnc có sutieeps nối bài"sông núi nc Nam"là dựa trên 5yeus tố cơ bản:cương bị,lãnh thổ,chế độ riêng,lịch sử lâu đời,nền văn hoá lâuu đời,phòng  tục tập quán

  +Nhu vậy "Nc Đại Việt ta" có sự phát triển đầy đyvaf toàn diện hơn so vs thời Lý

  ...

   

  bởi Nguyễn Bảo Linh 14/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Thanks mn nha!

  bởi Lương Thùy Linh 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan