YOMEDIA

So sánh cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương

bởi Hoangsu Su 07/03/2019

so sánh cuôc khởi nghĩa yên thế và pt cần vương?

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • So sánh khởi nghĩa Yên Thế và những cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần Vương?
  Khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo - không thuộc phong trào Cần Vương.
  -giống nhau: đều là phong trào yêu nước có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
  đều bị thất bại
  -khác nhau:
  lãnh đạo: phong trào Cần Vương gồm các Văn thân sĩ phu yêu nước dưới ngọn cờ Cần Vương.
  phong trào nông dân Yên Thế Nông dân đứng đầu là Đề Thám (Hoàng Hoa Thám)
  -mục tiêu:
  phong trào Cần Vương là chống pháp dành lại độc lập dan tộc
  khởi nghĩa Yên Thế là mong muốn xây dựng cuộc sống bình đẳng và sơ khai về kinh tế xã hội.
  -địa bàn hoạt động:
  phong trào Cần Vương hoạt động rộng khắp Bắc Kỳ và Trung Kỳ
  khởi nghĩa Yên Thế hoạt bđông ở vùng núi Yên Thế của tỉnh Bắc Giang
  - tính chất:
  Phong trào Cần Vương là phong trào đấu tranh yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến
  kn Yên Thế là phong trào nông dan mang tính tự phát
  phong trà Cần Vương phát triển qua 2 giai đoạn và kết thúc sớm hơn phong trào nông dân Yên Thế
  phong trào nông dân Yên Thế phát triển qua 3 giai đoạn và kết thúc trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra.
  khởi nghĩa Yên Thế là cuộc khởi nghĩa lớn, thgời gian kéo dài nhất gần 30 năm.quyết liệt nhất và có ảnh hưởng sâu rộng nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta dến những năm đầu thế kỷ XX.khởi nghĩa Yên thế ko chịu sự chi phối của tư rưởng Cần Vương, mà là phong trào tự phát của nong dân để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất giữ làng.buộc kẻ thù phải 2 lần giảng hòa và nhường bộ một số điều kiện có lợi cho ta.
  - kết quả: ngày 10 tháng 2 năm 1913 Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.

  bởi Thánh Bảo 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1,Khởi nghĩa Yên Thế

  2,Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

  Mục đích

  1,Chỗng lại chính sách bình định của Pháp, bảo vệ cuộc sống của mình. 

  2,Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

  Thời gian tồn tại

  1,Diễn ra trong 30 năm (1884 - 1913), trong cả thời kì Pháp bình định và tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  2,Diễn ra trong 10 năm (1885 - 1896), trong thời kì Pháp bình định Việt Nam.

  Lãnh đạo

  1,Nông dân.

  2,Văn thân, sĩ phu.

  Địa bàn hoạt động

  1,Các tỉnh Trung và Bắc Kì.

  2,Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

  Lực lượng tham gia

  1,Nông dân.

  2,Đông đảo văn thân, sĩ phu, nông dân.

  Phương thức đấu tranh

  1,Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến.

  2,Khởi nghĩa vũ trang.

  Tính chất

  1,Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát

  2,Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến và thể hiện tình thần dân tộc sâu sắc.

  bởi Saluja Alibaba 15/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA