AMBIENT

xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào, có nhiều trong thân cây. Đâu là vật thể, đâu là chất?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 27/06/2019

xenlulozơ là thành phần chính tạo nên màng tế bào, co nhiều trong thân cây

đâu là vật thể, đâu là chất?

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • màng tế bào được hình thành nên từ xenlulozơ
    => vật thể là màng tế bào, chất là xenlulozơ


    bởi Ngoc Huong Nguyen Tran 27/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>