Xác định R biết hòa tan 10,7g Al và RO cần 3,5 lít HCl 0,2M?

bởi minh dương 08/05/2019

Để hòa tan hoàn toàn 10,7g hỗn hợp A gồm Al và Oxi của kim loại hóa trị 2 cần 3,5l dung dịch Hcl 0,2M.Xác định tên kim loại

Câu trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 (1)

  RO + 2HCl -> RCl2 + H2O (2)

  nHCl=0,7(mol)

  Bài này anh chịu đó,anh chỉ bt kim loại là Mg thôi

  bởi Trương Thuy Van Vân 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trần Phương Khanh

  thầy cô giáo giúp em bài này nha

  bài 2 lập công thức hóa học được tạo bởi các nguyên tố sau

  a) Al và Cl

  b)Fe(III) va SO4

  c)P(V) va O

  d) Ca va PO4

  e)Ba va OH

  f)H va NO3

 • Mai Trang

  TRẮC NGHIỆM
  Câu 1: Công thức hóa học nào sau đây là công thức của hợp chất:
  A. C B. NO2 C. Ca D. N2
  Câu 2: Để chỉ hai phân tử Hiđro ta viết.
  A. H2 B. 2H C. 2H2 D. 4H
  Câu 3: Công thức hóa học của axit nitric (biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:
  A. HNO3 B. H3NO C. H2NO D. HN3O
  Câu 4: Cho biết CTHH hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất nguyên tố Y với H: XO, YH2. Công thức đúng của hợp chất XY là:
  A. X2Y3 B. XY C. X3Y2 D. X2Y
  Câu 5: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng.
  A. Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên
  B. Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên
  C. Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm (CO3) tạo nên.
  D. Cả a, b, c dều đúng
  Câu 6: Nguyên tử của một nguyên tố có sỐ p = 7 nên số lớp e và số e
  A. 5,2 B. 3,4 C. 2,5 D. 2,4

 • Mai Đào

  Đề bài: Hoàn thành bảng sau: Gọi tên hợp chất? Phân loại hợp chất vô cơ? Xác định phân tử khối? Hóa trị của nguyên tố và nhóm nguyên tố

  Kí hiệu hợp chất: HCI

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H2SO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: HNO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: H3PO4

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: NaOH

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: KOH

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ca ( OH )2

  Tên hợp chất:

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Kí hiệu hợp chất: Ba(OH)2

  Phân loại hợp chất:

  Phân tử khối:

  Hóa trị nguyên tố-nhóm nguyên tố:

  Các bác giúp e vs, hứa sẽ tick, e cảm ơn nhiều ak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Lê Chí Thiện

  Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi . Kết quả cho thấy cứ 7 phần khối lượng sắt có 3 phần khối lượng oxi.

  a) Viết CTHH và tính PTK của hợp chất

  b) Xác định hóa trị Sắt trg hợp chất

 • bach dang

  Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng.

  2) Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện tích:

  a. Số proton bằng số nơtron. b. Số proton bằng số electron

  .c. Khối lượng proton bằng khối lương nơtron. d. Số proton xấp xỉ số electron.

  3) Một nguyên tử có 18 electron. Cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?

  a. 3 b. 4 c. 5 d. 2

  4) Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loaị, có cùng:

  a. Số electron (e) ở vỏ nguyên tử. b. Số proton (P) trong hạt nhân.

  c. Số nơtron trong hạt nhân d. Cả a, b , c đều sai.

  5) Các vật thể sau, vật thể nào là vật thể tự nhiên?

  a. Cây đinh b. Cái bàn c. Cây mít. d. Viên phấn.

  6) Dựa vào dấu hiệu nào dưới đây để phân biệt phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất ?

  a. Số lượng nguyên tử trong phân tử. b. Nguyên tử khác loại liên kếy với nhau.

  c. Hình dạng của phân tử.

  7) Phép lọc được dùng dể tách một hỗn hợp:

  a. Muối ăn với nước b, muối ăn với đường c.Đường với nước d. Nước với cát.

  8) Những công thức hóa học nào sau đây là hợp chất ;

  a/ MgSO4, Cl2, NH3. b/ Na2O, KOH, HCl. c/ H2, H2O, N2. d/ Cl2, Zn, Mg.

  9) Nguyên tố Mg có hóa trị II công thức hóa học nào sau đây đúng :

  a/ Mg2O3 b/ Mg2O c/ MgO2 d/ MgO

  10) Hăy điền đúng(Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:Từ CTHH của K2CO3 cho biết: Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, C, O tạo ra.

  Hợp chất trên do 3 nguyên tử K, C, O tạo nên.

  Hợp chất trên có PTK là 138

  Hợp chất trên có PTK là 67

  B/- TỰ LUẬN : Câu 1: Hăy tính hóa trị của nguyên tố Cu, Si, Fe, N trong các hợp chất sau: CuO, SiO2, Fe2O3, NH3

  Câu2: Lập CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm :

  a. Na và oxi b. Ba và nhóm SO4 (II) c. Mg và nhóm OH ( I )

 • minh dương

  1.Một oxit sắt có %Fe =72,41%.Tìm công thức của oxit

  2.Một oxit của kim loại M có %M =63,218.Tìm công thức của oxit

  3.Một quặng sắt có chứa 46,67% Fe,còn lại là S

  a.Tìm công thức quặng

  b.Từ quặng trên hãy điều chế 2 khí có tính khử

 • Hong Van

  Hợp chất chưa oxi của một nguyên tố A(hoá trị III) có 30% oxi. A là nguyên tố nào? viết công thức hoá học của hợp chất

 • Sasu ka

  xác định công thức phân tử của chất X (C,H) biết trong 2,8 gam X chứa 2,4 gam Ca.Biết phân tử khối của X bằng 28

  làm nhanh giùm mk nha,tks

 • trang lan

  tính số nguyên tử có trong 124g Al2(SO4)3

 • thanh hằng

  CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA

  câu 1: lập công thức và tính phân tử khối của hợp chất gồm 2 nguyên tố:

  a) Sắt (2) và oxy

  b) Sắt (3) và oxy

  câu 2; hãy tính:

  a) số mol của: 2,24(g) sắt; 1,12(1) khí hydro ở đktc

  b) thể tích của: 6,6(g) khí CO2 ở đktc

  c) số phân tử có trong: 12(g) nước