Xác định lượng khí oxi thu được khi phân hủy 61,25g KClO3?

bởi hoàng duy 21/05/2019

Để điều chế õi trong phòng thí nghiệm người ta dùngKMnO4 hoặc KClO3. Nếu dùng 61,25g mỗi loại thì lượng thể tích khí oxi thu được ở mỗi loại là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 95% và thể tích đo được ở đktc

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Trường hợp 1:

  Số mol của \(KMnO_4\) là:

  \(n_{KMnO_4}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{61,25}{158}\approx0,3877\left(mol\right)\)

  Ta có:

  \(H\%=95\%\)

  \(\Leftrightarrow n_{KMnO_4}=0,3877:90\%=0,4308\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2KMnO_4\underrightarrow{t^0}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\uparrow\)

  -----0,4308(mol)------------------------0,2154(mol)--

  Thể tích khí O2 thu được ở đktc là:

  \(V_{O_2}=22,4.n=22,4.0,2154=4,82496\left(l\right)\)

  Trường hợp 2:

  Số mol của \(KClO_3\) là:

  \(n_{KClO_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{61,25}{122,5}=0,5\left(mol\right)\)

  Ta có:

  \(H\%=95\%\)

  \(\Leftrightarrow n_{KClO_3}=0,5:90\%\approx0,5556\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2KClO_3\underrightarrow{t^0}2KCl+3O_2\uparrow\)

  -----0,5556(mol)-------0,8333(mol)--

  Thể tích khí O2 thu được ở đktc là:

  \(V_{O_2}=22,4.n=22,4.0,8333=18,66592\left(l\right)\)

  Vậy ...
  bởi Trương Tấn Tài 21/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan