Xác định kim loại M

bởi Nguyễn Thị Thanh 01/04/2019

Cho hỗn hợp X gồm Na, Al, Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí H2. nếu thay Na và Fe trong hỗn hợp bằng kim loại M(hóa trị II không đổi) có khối lượng bằng 1/2 tổng khối lượng của Na và Fe, khối lượng của Al giữ nguyên thì thu được hỗn hợp Y . hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư cũng thu được V lít khí H2. xác dịnh kim loại M, biết các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

Câu trả lời (1)

 • 2Na + H2SO4 -> Na2SO4+ H2
  a -> 0,5a
  Fe+ H2SO4->FeSO4 + H2
  b-> b
  2Al+ 3H2SO4 ->Al2(SO4)3 + 3H2

  Sau khi thay :
  M + H2SO4-> MSO4+ H2
  c-> c

  => c =0,5a+b
  m M = 1/2 .(m Na+ m Fe ) = 1/2 . (23a +56b) = M. (0,5a +b )
  -> 23a+56b=M.(a+2b)
  => b.(56-2M) = a .(M-23)
  do a,b >0
  => biểu thức có nghiệm <=> 56-2M > 0 và M-23 >0
  <=> 28>M>23
  => M : Mg

  bởi Nguyễn Trang 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan