ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định % khối lượng của oxi trong hỗn hợp gồm 4g CO2 và 16g O2?

Dốt cháy hoàn toàn cacbon bằng 1 lượng khí oxi dư,người ta thu được hỗn hợp khí gồm có khí cacbon và khí oxidư

hãy xác định thnàh phần phần phần trăm theo khối lượng và thành phần phần trăm theo thể tích của khí oxi trong mỗi hỗn hợp sau:

a,4 g khí cacbonic và 16 g khí oxi

b, 3 mol khí cacbonic và 5 mol khí oxi

c,0,3.1023 phânt ử CO2 và 0,9.1023 phânt ử O2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,Thành phần phần trăm theo khối lượng:

  %mCO2 = \(\dfrac{4x100\%}{4+16}\) = 20%

  %mo2 = 100% - 20% = 80%.

  Thành phần phần trăm theo thể tích

  -Số mol các khí là:

  nCO2 = \(\dfrac{4}{44}\) \(\approx\) 0,09(mol); nO2 = \(\dfrac{16}{32}\) = 0,5(mol).

  -Tỉ lệ về số mol các khí cũng là tỉ lệ về thể tích các khí:

  %VCO2 = \(\dfrac{0,09x100\%}{0,09+0,5}\) \(\approx\) 15,25 %

  %VO2 = 100% - 15,25% = 84,75%

  b, Thành phần phần trăm theo khối lượng:

  -Khối lượng của các mol khí:

  mCO2 = 44 x 3 =132(g)

  mO2 = 32 x 5 =160 (g)

  - Thành phần phần trăm theo khối lượng:

  mCO2 = \(\dfrac{132x100\%}{132+160}\) \(\approx\) 45,20%

  mO2 = 100% - 45,20% = 54,8%.

  Thành phần phần trăm theo thể tích:

  %VCO2 = \(\dfrac{3x100\%}{3+5}\) = 37,5%

  %VO2 = 100% - 37,5% = 62,5%

  c,Thành phần phần trăm theo khối lượng:

  -Số mol các khí:

  nCO2 = \(\dfrac{0,3x10^{23}}{6x10^{23}}\) = 0,05 (mol)

  nO2 = \(\dfrac{0,9x10^{23}}{6x10^{23}}\) = 0,15 (mol).

  -Khối lượng các khí:

  mCO2 = 44 x 0,05 = 2,2 (g)

  mO2 = 32 x 0,15 = 4,8 (g0.

  -Thành phần phần trăm theo khối lượng:

  mCO2 = \(\dfrac{2,2x100\%0}{2,2+4,8}\) \(\approx\) 31,43%

  mO2 = 100% - 31,43% = 68,57%.

  -Thành phần phần trăm theo thể khí;

  %VCO2 = \(\dfrac{0,05x100\%}{0,05+0,15}\) = 25%

  %VO2 = 100% - 25% = 75%.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!ok

    bởi Nguyễn Hiển 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1