Xác định CTHH của oxit sắt

bởi Tra xanh 01/04/2019

1) cho 9,6g oxit FexOy vào 1 ống sứ hình tròn. Nung nóng ống rồi cho dòng H2 sư qua ống để khử hoàn toàn oxi của FexOy. Sau Phản ứng thấy chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng là 6,72g

a) Viết PTHH

b) Xác định CTHH của oxit sắt

c) tính khối lượng của nước tạo thành

d) tính khối lượng của mỗi chất rắn sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a)\(Fe_xO_y+yH_2\rightarrow xFe+yH_2O\)

  b)\(Fe_xO_y+yH_2\rightarrow xFe+yH_2O\)

  56x+16y(g)............56x(g)

  9,6(g).....................6,72(g)

  Ta có: 6,72(56x+16y)=9,6.56x

  ----> 376,32x+107,52y=537,6x

  ...\(\Rightarrow\)161,28x=107,52y

  ...\(\Rightarrow\)\(\dfrac{y}{x}=\dfrac{161,28}{107,52}=\dfrac{3}{2}\)

  ...\(\Rightarrow\)CTHH:\(Fe_2O_3\)

  \(n_{Fe}=\dfrac{6,72}{56}=0,12\left(mol\right)\)

  c)\(Fe_2O_3+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  1...............3...........2...........3(mol)

  0,06........0,18......0,12.......0,18(mol)

  \(m_{H_2O}:18.0,18=3,24\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Bảy 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan