AMBIENT

Xác định công thức phân tử FexOy khi đốt cháy 2,24g Fe thu được 3,2g FexOy?

bởi Dương Minh Tuấn 25/05/2019

1. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxi sắt. Xác định công thức phân tử của oxi sắt

2. Cho dòng khí H2 đi qua 24 g hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 đun nóng. Tính KL Fe và Cu sau pư. Biết mFe3o4 : m CuO = 3 : 1

Biết pư xảy ra theo sơ đồ

FexOy (r) + HCl (r) ----> Fe (r) + H2O (k)

CuO (r) + H2 (k) ----> Cu (r) + H2O (h)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có \(\dfrac{m_{Fe3O4}}{m_{CuO}}=\dfrac{3}{1}\)

  => mFe3O4 = 3mCuO

  mà mFe3O4 + mCuO = 24

  => 3mCuO + mCuO = 24

  => mCuO = 6 ( gam )

  => nCuO = \(\dfrac{6}{80}\) = 0,075 ( mol )

  => mFe3O4 = 24 - 6 = 18 ( gam )

  => nFe3O4 = \(\dfrac{18}{232}\) \(\approx\) 0,0776 ( mol )

  Fe3O4 + 4H2 \(\rightarrow\) 3Fe + 4H2O

  0,0776.................0,2328

  => mFe = 0,2328 . 56 = 13,0368 ( gam )

  CuO + H2 \(\rightarrow\) Cu + H2O

  0,075...........0,075

  => mCu = 0,075 . 64 = 4,8 ( gam )

  bởi phạm thị hạnh 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>