AMBIENT

Xác định chất dư sau phản ứng khi hòa tan 28,2g K2O vào nước?

bởi Nguyễn Minh Hải 26/05/2019

Hòa tan 28,2g K20 vào 40g nước.

a)Sau PƯ, chất nào dư?

b)Xác định nồng độ % của dung dịch sau PƯ?

c)Viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol K2O là:

  nK2O = m/M = 28,2/71 ≃ 0,4 (mol)

  Số mol H2O là:

  nH2O = m/M = 40/18 ≃ 2,22 (mol)

  Tỉ lệ: nK2O : nH2O = 0,4/1 : 2,22/1 = 0,4 : 2,22

  => H2O dư

  PTHH: K2O + H2O -> 2KOH

  ----------0,4-----0,4------0,8---

  b) Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

  mddspư = mK2O + mH2O = 28,2 + 40 = 68,2 (g)

  Khối lượng KOH là:

  mKOH = n.M = 0,8.56 = 44,8 (g)

  Nồng độ phần trăm dung dịch KOH sau phản ứng là:

  C%KOH = (mct/mdd).100 = (44,8/68,2).100 ≃ 65,69 %

  Vậy ...

  bởi Nguyên Ngoc Giau 26/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>