YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi đốt khí gas (thành phần chính là khí propan và butan)?

Trong khí (gas) thường dùng có thành phần chính là khí propan (C3H8) và butan (C4H10).

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết khí (gas), giả thiết rằng phản ứng chỉ tạo sản phẩm CO2 và H2O.

b) Tính thể tích CO2 thoát ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết 1kg khí gas có thành phần chứa 26,4% propan và 69,6% butan, còn lại là tạp chất trơ không cháy (cho rằng 1 mol khí chiếm 24 lít trong điều kiện thường)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • b)Đổi 1kg=1000g

  m\(_{C_3H_8}\)=\(\dfrac{1000.26,4}{100\%}\)=264(g)⇒n\(_{C_3H_8}\)=\(\dfrac{264}{44}\)=6(mol)

  Theo PTHH(a) ta có: n\(_{CO_2}\)=3n\(_{C_3H_8}\)=3.6=18(mol)⇒V\(_{CO_2}\)=18.24=432(l)

  m\(_{C_4H_{10}}\)=\(\dfrac{1000.69,6}{100\%}\)=696(g)⇒n\(_{C_4H_{10}}\)=\(\dfrac{696}{58}\)=12(mol)

  Theo PTHH(a) ta có: n\(_{CO_2}\)=\(\dfrac{8}{2}\)n\(_{C_4H_{10}}\)=\(\dfrac{8}{2}\).12=48(mol)⇒V\(_{CO_2}\)=48.24=1152(l)

    bởi Thành Phú 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON