ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết PTHH khi đốt hỗn hợp Mg và Al trong không khí?

đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp Mg và Al trong không khí thu được 16,2 gam hỗn hợp gồm MgO và Al2O3. Viết pthh xảy ra và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu? nhờ các bạn giúp mình nha.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • PTHH:

  2Mg + O2 \(\rightarrow\) 2MgO

  x x

  4Al + 3O2 \(\rightarrow\) 2Al2O3

  y 0,5y

  Gọi x và y lần lượt là số mol Mg và số mol Al.

  Theo đề, ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=9\\40x+51y=16,2\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}43,2x+48,6y=16,2\\40x+51y=16,2\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}43,2x+48,6y=40x+51y\\24x+27y=9\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3,2x=2,4y\\24x+27y=9\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{3}{4}y\\18y+27y=9\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}45y=9\\x=\dfrac{3}{4}y\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=0,2\\x=0,15\end{matrix}\right.\)

  Số mol Mg tham gia phản ứng là:

  0,15 . 24 = 3,6 (g)

  % khối lượng Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

  3,6 : 9 . 100 = 40 (%)

  % khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

  100% - 40% = 60 (%)

    bởi Nong thi tham Nông thị thắm 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1