AMBIENT

Viết PTHH khi điều chế P2O5?

bởi thi trang 26/04/2019

Để điều chế P2O5 người ta đốt photpho trong khí oxi.

a, Viết PTHH của phản ứng

b, Nếu có 1,2.1023 nguyên tử photpho phản ứng thì cần dùng bao nhiêu phân tử oxi và thu được bao nhiêu phân tử P2O5

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: 4P + 5O2 → 2P2O5

  b) \(n_P=\dfrac{1,2\times10^{23}}{6\times10^{23}}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{5}{4}n_P=\dfrac{5}{4}\times0,2=0,25\left(mol\right)\)

  Số phân tử oxi cần dùng là: \(0,25\times6\times10^{23}=1,5\times10^{23}\left(phântử\right)\)

  Theo PT: \(n_{P_2O_5}=\dfrac{1}{2}n_P=\dfrac{1}{2}\times0,2=0,1\left(mol\right)\)

  Số phân tử P2O5 thu được là: \(0,1\times6\times10^{23}=0,6\times10^{23}\left(phântử\right)\)

  bởi Nguyễn Xuân Tất Thắng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>