Viết PTHH khi cho Sắt tác dụng với Đồng (II) Nitrat ?

bởi thủy tiên 20/04/2019

Viết PTHH

46/ Sắt và Đồng (II) nitrat

47/ Nhôm và bạc nitrat

48/ Magie và kẽm sunfat

49/ Nhôm và sắt (II) clorua

50/ Natri cacbonat và kẽm clorua

51/ Canxi clorua và bạc nitrat

52/ Magie sunfat và kali sunfit

53/ Natri sunfua và kẽm clorua

54/ Sắt (III) nitrat và kali sunfit

55/ Nhiệt phân kali nitrat

56/ Nhiệt phân natri nitrat

57/ Nhiệt phân canxi cacbonat

58/ Nhiệt phân bari cacbonat

59/ Nhiệt phân kali pemanganat

60/ Nhiệt phân kali clorat

Câu trả lời (1)

 • nhiều quá

  46, Fe+Cu(NO3)2--->Fe(NO3)2+Cu

  47, Al+3AgNO3--->Al(NO3)3+3Ag

  48, Mg+ZnSO4--->MgSO4+Zn

  49, 2Al+3FeCl2--->2AlCl3+3Fe

  50, Na2CO3+ZnCl2--->ZnCO3+2NaCl

  51, CaCl2+2AgNO3--->Ca(NO3)2+2AgCl

  52, MgSO4+K2SO3--->MgSO3+K2SO4

  53, Na2S+ZnCl2--->ZnS+2NaCl

  54, 2Fe(NO3)3+3K2SO3--->Fe2(SO3)3+6KNO3

  55, 2KNO3--->2KNO2+O2

  56, 2NaNO3--->2NaNO2+O2

  57, CaCO3--->CaO+CO2

  58, BaCO3--->BaO+CO2

  59, 2KMnO4--->K2MnO4+MnO2+O2

  60, 2KClO3--->2KCl+3O2

  bởi Trương Thị Kim Huệ 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan