AMBIENT

Viết PTHH khi cho N2 tác dụng với H2?

bởi Lê Văn Duyệt 27/05/2019

Cho 8,4l N2 ( đktc ) và 1,2g H2 vào bình phản ứng thu được khí amoniac ( NH3 )

a, Viết PTHH

b, Tìm khối lượng NH3 sinh ra

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(a,\)

  PTHH : \(N_2+3H_2\rightarrow2NH_3\)

  \(b,\)

  \(n_{NH_3}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{8,4}{22,4}=0,375\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{1,2}{2}=0,6\left(mol\right)\)

  Theo PTPU : cứ : 2 mol NH3 -> 3 mol H2

  Vậy : 0,375 mol NH3 -> 0,6 mol H2

  Ta có : \(\dfrac{0,375}{1}>\dfrac{0,6}{3}\)

  \(\Rightarrow H_2\) dư nên lượng chất được tính theo \(H_2\)

  \(n_{NH_3}=\dfrac{2}{3}.n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,6=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{NH_3}=n.M=0,4.17=6,8\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Văn An 27/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>