YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với oxi?

bởi Thùy Trang 25/04/2019

Cân bằng PTHH sau:

a.Fe+O2->?

b.Fe2O3+HCl->?

c.O2+P->?

d.Fe+H2SO4(đặc)->SO2+Fe2(SO4)3+H2O

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 4Fe + 3O2 2Fe2O3
  Fe2O3 + 6HCl 3H2O + 2FeCl3
  5O2 + 4P 2P2O5
  2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2
  bởi Thiên Cốt 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>