ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4?

Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Fe+H2SO2\(\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2+H_2O\)

b) \(Cu+HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+NO+H_2O\)

c) \(Fe+HNO_3\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+NO+H_2O\)

d) \(Al+HNO_3\rightarrow Al\left(NO_3\right)_3+NO_2+H_2O\)

e) \(Cu+HNO_3\rightarrow Cu\left(NO_3\right)_2+NO_2+H_2O\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, 2Fe+6H2SO4\(\rightarrow\)Fe2(SO4)3+3SO2+6H2O

  b, 3Cu+8HNO3\(\rightarrow\) 3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

  c, Fe+4HNO3\(\rightarrow\) Fe(NO3)3+NO+2H2O

  d, Al+6HNO3\(\rightarrow\)Al(NO3)3+3NO2+3H2O

  e, Cu+4HNO3\(\rightarrow\) Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

  Chúc bạn học tốt!

    bởi Phạm Điềm 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1